Jawapan Ayat Tunggal

Jawapan Ayat Tunggal. Jawaban atas somasi, jawaban atas gugatan, jawapan audit, jawapan. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung.

Ayat Majmuk Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Tahun 3 Jilid 1 ...
Ayat Majmuk Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Tahun 3 Jilid 1 … from lh5.googleusercontent.com

Anda tidak perlu menyalin semula keseluruhan petikan tersebut. Ayat tunggal pilih jawapan yang betul berdasarkan gambar. Cerakinkan ayat majmuk berikut menjadi dua atau tiga ayat tunggal dengan memilih jawapan yang betul.

Cerakinkan enam ayat tunggal daripada petikan tersebut.

Anda tidak perlu menyalin semula keseluruhan petikan tersebut. Cerakinkan ayat majmuk berikut menjadi dua atau tiga ayat tunggal dengan memilih jawapan yang betul. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Ayat tunggal dan ayat majmuk.

Author: admin